வல்லமை தரும் மாவீரம்.!

இறுவெட்டு:- வல்லமை தரும் மாவீரம்

வெளியீடு:- வெளியீட்டுப்பிரிவு, தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள்.

இது எம் தமிழீழத்தில் 2009ம் ஆண்டு இறுதியாய் போராளிகள், இசைக் கலைஞர்களால் உருவாக்கபட்ட கானப்பதிவு.

“புலிகளின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம்”

2 Comments
  1. […] இசையரசன் நினைவைக் கூறும்  வல்லமை தரும் மாவீரம்.!   இறுவட்டு …  இதுவே அவ்  […]

Leave A Reply

Your email address will not be published.