வங்கத்திலே ஒரு நாள்.!

இறுவெட்டு: வங்கத்திலே ஒரு நாள் – கடலின் மடியில்.
பாடலாசிரியர்கள்: தமிழீழ கவிஞர்கள்.
இசை: தமிழீழ இசைக்குழுவினர்.
பாடியவர்கள்: தமிழீழ போராளிகள், பாடகர்கள்.
வெளியீடு: கலைபண்பாட்டுக் கழகம், தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள் – தமிழீழம்

“புலிகளின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம்”

Leave A Reply

Your email address will not be published.