இலைகள் உதிரும் கிளைகள் ஒடியும் வேர்கள் விழாமல் காப்பாற்றும்

முள்ளிவாய்க்கால் பார்த்ததுண்டா.!


முள்ளிவாய்க்கால் பார்த்ததுண்டா
அந்த கந்தக கடற்கரை வெளியை பற்றி அறிந்ததுண்டா .?

 

 

 

Please follow and like us:

தமிழீழம்