இலைகள் உதிரும் கிளைகள் ஒடியும் வேர்கள் விழாமல் காப்பாற்றும்

நாட்டுப்பற்றாளர் பு .சத்தியமூர்த்தி .!


24 ஜனவரி 2009 அன்று சிங்கள அரசு தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக நிகழ்த்திய அவலத்தை செய்தி அறிக்கையாக அறிவிக்கும் நாட்டுப்பற்றாளர் பு .சத்தியமூர்த்தி அவர்கள்.!

“புலிகளின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம்”

Please follow and like us:

தமிழீழம்