மாவீரர் புகழ் பாடுவோம்.!

0

இறுவெட்டு: மாவீரர் புகழ் பாடுவோம்

உருவாக்கம் :விடுதலைப்புலிகள் கலை பண்பாட்டுக் கழகம்

இவ் இசைத்தட்டு எழுப்புகிற ராகம் மண்ணுக்காக வீரச்சாடைந்த மாவீரர்களை எங்கள் நெஞ்சங்களில் என்றும் அழியாது காக்கும்

 

“புலிகளின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம்”

Leave A Reply

Your email address will not be published.