இலைகள் உதிரும் கிளைகள் ஓடியும் வேர்கள் விழாமல் காப்பாற்றும்

தாயக விடியலுக்காக இன்றைய நாளில் வீரச்சாவை தழுவிய மாவீரர்களுக்கு வீரவணக்கம் !

[vc_custom_heading text=”தேசிய தலைவரின் புகைப்படத்தொகுப்பு” font_container=”tag:h4|text_align:justify|color:%23ffffff” css=”.vc_custom_1484320424308{margin-bottom: 20px !important;border-bottom-width: 20px !important;padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 32px !important;padding-left: 15px !important;background-image: url(https://www.verkal.net/wp-content/uploads/2016/07/V-9.jpg?id=5457) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 5px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.verkal.net%2F%25E0%25AE%25A4%25E0%25AF%2587%25E0%25AE%259A%25E0%25AE%25BF%25E0%25AE%25AF-%25E0%25AE%25A4%25E0%25AE%25B2%25E0%25AF%2588%25E0%25AE%25B5%25E0%25AE%25B0%25E0%25AE%25BF%25E0%25AE%25A9%25E0%25AF%258D-%25E0%25AE%25AA%25E0%25AF%2581%25E0%25AE%2595%25E0%25AF%2588%25E0%25AE%25AA%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%25AA%25E0%25AE%259F%25E0%25AE%2599|||”]
[vc_custom_heading text=”தலைவரின் சிந்தனை துளிகள்” font_container=”tag:h4|text_align:justify|color:%23ffffff” css=”.vc_custom_1484320410691{margin-bottom: 20px !important;border-bottom-width: 20px !important;padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 32px !important;padding-left: 15px !important;background-image: url(https://www.verkal.net/wp-content/uploads/2017/01/sinthanai-cover-1.png?id=6778) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 5px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.thayakam.sinthanai|||”]