இலைகள் உதிரும் கிளைகள் ஓடியும் வேர்கள் விழாமல் காப்பாற்றும்

தாயக விடியலுக்காக இன்றைய நாளில் வீரச்சாவை தழுவிய மாவீரர்களுக்கு வீரவணக்கம் !

[news_box style=”2″ title=”தமிழீழக்கவிதைகள்” display=”category” category=”183″ hc_title=””][news_box style=”2″ display=”category” category=”186″ hc_title=””]