இலைகள் உதிரும் கிளைகள் ஓடியும் வேர்கள் விழாமல் காப்பாற்றும்

தாயக விடியலுக்காக இன்றைய நாளில் வீரச்சாவை தழுவிய மாவீரர்களுக்கு வீரவணக்கம் !

[vc_custom_heading text=”கரும்புலிகள் புகைப்படங்கள்” font_container=”tag:h4|text_align:justify|color:%23ffffff” css=”.vc_custom_1484321717559{margin-bottom: 20px !important;border-bottom-width: 20px !important;padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 32px !important;padding-left: 15px !important;background-image: url(https://www.verkal.net/wp-content/uploads/2016/07/lrg-731-ltte22080701adv6.jpg?id=6792) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 5px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.verkal.net%2F%25e0%25ae%2595%25e0%25ae%25b0%25e0%25af%2581%25e0%25ae%25ae%25e0%25af%258d%25e0%25ae%25aa%25e0%25af%2581%25e0%25ae%25b2%25e0%25ae%25bf%25e0%25ae%2595%25e0%25ae%25b3%25e0%25af%258d-%25e0%25ae%25aa%25e0%25af%2581%25e0%25ae%2595%25e0%25af%2588%25e0%25ae%25aa%25e0%25af%258d%25e0%25ae%25aa%25e0%25ae%259f%25e0%25ae%2599%25e0%25af%258d|||”]
[vc_custom_heading text=”கரும்புலிகள் சுவடுகள்” font_container=”tag:h4|text_align:justify|color:%23ffffff” css=”.vc_custom_1484323166125{margin-bottom: 20px !important;border-bottom-width: 20px !important;padding-top: 40px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 32px !important;padding-left: 15px !important;background-image: url(https://www.verkal.net/wp-content/uploads/2016/07/06_001.jpg?id=6825) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 5px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.verkal.net%2Fcategory%2F%25e0%25ae%2595%25e0%25ae%25b0%25e0%25af%2581%25e0%25ae%25ae%25e0%25af%258d%25e0%25ae%25aa%25e0%25af%2581%25e0%25ae%25b2%25e0%25ae%25bf%25e0%25ae%2595%25e0%25ae%25b3%25e0%25af%258d|||”]